Lån til beboerindskud i almen bolig

Hvis du flytter i almen bolig, kan du ansøge om lån til beboerindskud hos din kommune. Det er et krav, at boligen er opført efter 1. april 1964. Du kan finde ud af hvornår din bolig er fra i Statens Arkiver eller prøve online på Borger.dk eller BBR.dk.

Du kan ansøge om lånet både hvis du bor i lejlighed eller på enkeltværelse. Du kan ikke søge om lån hvis du flytter i en almen ungdomsbolig uden selvstændigt køkken.

Kommunen har pligt til at yde dig lånet hvis indkomsten for hele din husstand ligger under denne grænse:

Lejlighed: Samlede indkomst må ikke overstige 241.164 kr (fra 2018) om året. For hvert barn i husstanden stiger dette med 42.300 kr. for hvert barn op til 4.

Enkeltværelse: Samlede indkomst må ikke overstige 163.359 kr. For hvert barn i husstanden stiger dette med 42.300 kr. for hvert barn op til 4.

Udover lån til almene boliger gælder der specielle regler for ældre og handicappede. Der er også regler for flygtninge og for unge uddannelsessøgende som bor i fælles almene lejligheder. Du skal kontakte kommunen hvis du falder under disse kategorier.

Flytter du pludselig til en ny kommune skal du ansøge om beboerindskudslån i din nye kommune.

Hvor meget kan jeg låne til beboerindskud?

Lånet til et beboerindskud er altid på det fulde beløb.

Jeg har fået afslag på mit lån, hvad gør jeg?

Der kan være flere grunde til at du har fået afslag på dit beboerindskudslån selvom du ligger indenfor de indkomstmæssige grænser. Her er nogle af dem:

  • Kommunen kan have vurderet at du ikke har behov for lånet. Det er hvis du har formue, eller at din indtægt kun midlertidigt er under grænsen.
  • Hvis du i forvejen bor i en tilfredsstillende bolig i samme kommune
  • Lejen overstiger halvdelen af din månedlige indkomst
  • Du har ikke afviklet gæld på tidligere beboerindskudslån.

Frivillige lån – hvad er det?

Hvis din husstands indkomst ligger højere end den fastsatte grænse kan kommunen godt vælge at garantere et lån til dig. Det kaldes et frivilligt lån af kommunen. Kommunen bestemmer selv om de vil gøre dette.

Tilbagebetaling og rente på beboerindskudslån

Renten på et beboerindskudslån er 4.5% af den tidsværende restgæld. Du skal ikke betale renter og afdrag på lånet de første 5 år. Lånet bliver udbetalt direkte til boligorganisationen og du får derfor ikke pengene selv. Bor du i lejlighed skal lånet tilbagebetales i løbet af 10 år. Bor du i enkeltværelse skal det tilbagebetales på fem år. Når du flytter igen vil boligorganisationen tilbagebetale beboerindskuddet til kommunen som så efterfølgende overfører de penge til dig du måtte have til gode.

Du kan læse mere om beboerindskudslån hos din pågældende kommune:

Greve Kommune – Lån til Beboerindskud

Københavns Kommune – Lån til beboerindskud

Aarhus Kommune – Lån til indskud i bolig

Mødrehjælpen – Beboerindskudslån

Ældresagen – Lån til betaling af beboerindskud

Horsens Kommune – Lån til beboerindskud

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *